لوگو جدید آهن کاسپین

66131014 021

66318046 021

مشاوره رایگان و تخصصی خرید انواع ورق آهن

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

نام محصولضخامتابعادآلیاژحالتکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه2 میلیمتر1000ST37رولفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
34,181
ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه2 میلیمتر1250ST37رولفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
34,181
ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه2 میلیمتر1000*2000ST37برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
36,181
ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه2 میلیمتر1250*2500ST37برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
35,181
ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه3 میلیمتر1000ST37رولفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
35,581
ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه3 میلیمتر1250ST37رولفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
36,182
ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه3 میلیمتر1500ST37رولفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
34,183
ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه3 میلیمتر1000*2000ST37برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
34,186
ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه3 میلیمتر2500*1250ST37برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانانبار تهران
33,481
جستجوی خود را وارد کنید